31 maja odbędzie się spotkanie integracyjne „Jak to ongiś w Kosowie bywało”.
Głównym celem spotkania jest poznawanie i kultywowanie tradycji ludowych regionu, kształcenie poczucia tożsamości narodowej, lokalnego patriotyzmu i postawy prospołecznej.

Wydarzenie jest podsumowaniem cyklów spotkań integracyjnych oraz warsztatowych połączonez tradycjami regionu takich jak:

 • „U babci jest słodko” - rodzinne spotkanie warsztatowe, nauka piosenek i wierszyków z czasów dzieciństwa babć i dziadków, gry i zabawy, w które bawili się dziadkowie, gawędy i wspominki z dawnych lat
 • Warsztaty rękodzieła: ozdoby z papieru, bibuły i słomy
 • „Raz na ludowo” - wieczorek z muzyką ludową
 • Warsztaty kulinarne „Babcine przysmaki”
 • Przegląd teatrów obrzędowych „Młodzi Twórcy i Tradycje”
 • Wystawa fotograficzna „Ze starego albumu”

Stoiska twórców ludowych:

 • Danuta Stpiczyńska - plastyka obrzędowa, dekoracja stołów i potraw,kuchnia regionalna, nalewki ziołowe na miodzie
 • Wiesława Kur – koronkarstwo ręczne
 • Teresa Jabłońska - plastyka obrzędowa, hafciarstwo, szydełkarstwo.
 • Teresa Kowalska – haft krzyżykowy
 • Zofia Ogrzewała – kuchnia regionalna
 • Krystyna Domagała – kuchnia regionalna, rękodzieło ludowe
 • Józef Kunicki – wyroby z wosku , miód
 • Ewa Arciechowska – kuchnia regionalna
 • Gniazdowska Dorota – nalewki, zdobnictwo ludowe
 • Wanda Oksięńciuk – sękacze
 • Agnieszka Świderska „Hacjenda Trzy Brzozy” - wyroby własne: nabiał, soki naturalne jednodniowe
 • Rafał Przesmycki – wyroby ze skóry

Dodatkowe atrakcje:

 • z okazji Dnia Dziecka - wesołe miasteczko wstęp wolny :)
 • konkurs „Cytrynowy Uśmiech” dla każdego nagroda
 • od godz. 19:00 wieczorek taneczny z zespołem „SONET”

Cykl spotkań warsztatowo-integracyjnych realizowany jest w ramach projektu:
"Poprawa jakości oferty kulturalnej i promocji dziedzictwa kulturowego regionu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim", w ramach którego realizowane jest zamówienie, jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionu w ramach Priorytetu VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.1 Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Plakat