31 maja na stadionie sportowym „Kosovia” w Kosowie Lackim odbyło się spotkanie integracyjne pod hasłem „Jak to ongiś w Kosowie bywało”. Projekt: "Poprawa jakości oferty kulturalnej i promocji dziedzictwa kulturowego regionu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim", w ramach którego realizowane jest zamówienie, jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionu w ramach Priorytetu VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.1 Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Głównym celem spotkania było poznawanie i kultywowanie tradycji ludowych regionu, kształcenie poczucia tożsamości narodowej, lokalnego patriotyzmu i postawy prospołecznej.

Burmistrz Miasta i Gminy Jan Słomiak na wstępie przywitał przybyłych gości Jana Godlewskiego – radnego powiatowego, Longinę Oleszczuk- radną powiatową, Stanisława Kuziaka- przewodniczącego rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, dyrektorów instytucji, placówek oświatowych oraz wszystkich zgromadzonych.

Po oficjalnym rozpoczęciu na scenie pojawili się wykonawcy, jako pierwsze z tańcem ludowym zaprezentowało się Gminne Przedszkole z Kosowa Lackiego, na flecie poprzecznym zagrała Weronika Sachajska z Publicznego Liceum w Kosowie Lackim, przedstawienie ludowe pt. „Oczepiny” zaprezentowało Publiczne Gimnazjum z Kosowa Lackiego. Następnie swoje umiejętności wokalne przedstawili uczniowie klasy III ze Szkoły Podstawowej . Wśród solistów pojawili się również : Ewelina Krzymowska, Oliwia Frąc, Karolina Wrzosek, Marianna Omieciuch, Katarzyna Zych, Wiktoria Oleszczuk, Amelia Rostkowska oraz Agata Rostkowska, na zakończenie zagrał zespół „SONET”, który uświetnił wieczorek taneczny muzyką ludową. Odbyły się również warsztaty tańca cygańskiego z p. Sendi Krzyżanowską oraz zgromadzeni mogli wysłuchać wykładu pani Agnieszki Caban na temat kultury, tradycji i historii Romów na Mazowszu i Podlasiu.

Wydarzenie było podsumowaniem cyklów spotkań integracyjnych oraz warsztatowych połączone z tradycjami regionu min. warsztaty kulinarne „Babcine przysmaki”, warsztaty rękodzieła ludowego, „Młodzi twórcy i Tradycje” - regionalne prezentacje kultury podlaskiej, wystawa fotograficzna „Ze starego albumu”.

Spotkanie było również okazją do zaprezentowania wystaw rękodzieła twórców ludowych: Danuty Stpiczyńskiej, Wandy Oksięciuk, Wiesławy Kur, Teresy Jabłońskiej, Krystyny Domagały, Zofii Ogrzewały, Ewy Arciechowskiej, Doroty Gniazdowskiej, Marka Gniazdowskiego, Teresy Kowalskiej, Agnieszki Świderskiej „Hacjenda Trzy Brzozy”, wśród twórców pojawiła się również młodzież: Rafał Przesmycki który zaprezentował wyroby ze skóry oraz Magda Uziębło i Katarzyna Pietrzykowska z wystawą rysunków.

Dodatkowymi atrakcjami było wesołe miasteczko które z okazji Dnia Dziecka ufundował Burmistrz Miasta i Gminy Jan Słomiak, oraz wspólne biesiadowanie z grochówką i bigosem, którymi zgromadzonych częstowali uczniowie klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego w Kosowie Lackim.

Mamy nadzieje, że dzięki cyklicznym wydarzeniom o charakterze ludowym, będzie przywracana świadomość regionalna aby nie zanikło nasze dziedzictwo kulturowe.

Zobacz więcej zdjęć