14 listopada 2019 r. w MGOK odbyła się piękna uroczystość związana ze Złotymi Godami siedemnastu par małżeńskich. Dekoracji Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki Jan Słomiak w asyście kierownik USC Iwony Buczyńskiej oraz sekretarz gminy Danieli Prokopczuk. Po odznaczeniu małżonków i wręczeniu kwiatów, odbyła się część artystyczna przygotowana na tę okazję. W liryczno-muzycznym przedstawieniu wyreżyserowanym przez Andrzeja Tchórzewskiego wystąpili artyści działający przy MGOK.
Po zakończeniu części oficjalnych dostojni Jubilaci i goście udali się na wspólny poczęstunek i miłe wspominki...

 

GALERIA: Złote Gody 2019 - ZDJĘCIA