W diecezji drohiczyńskiej trwają Dni Kultury Chrześcijańskiej Podlasia Nadbużańskiego promujące chrześcijańskie dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Od początku kwietnia Dniom Kultury towarzyszy wiele imprez kulturalnych organizowanych w różnych miejscach naszej diecezji.
W niedzielę 16 kwietnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim wystawiony został spektakl „Prymas Stefan Wyszyński – droga do świętości”. Ukazuje on życie bł. Stefana Wyszyńskiego od jego narodzin w podlaskiej Zuzeli, przez lata dziecięce, szkolne, seminarium i święcenia kapłańskie, aż po szczytowy okres jego działalności prymasowskiej i śmierć w 1981 r. Scenom odgrywanym przez aktorów-amatorów towarzyszyły slajdy i filmy będące elementem scenografii. W ten sposób przywołane zostało pamiętne konklawe z 16 października 1978 r., kiedy to papieżem został kard. Karol Wojtyła. Gdy pierwszy raz wychodził na balkon by przemówić do oczekujących na placu św. Piotra wiernych, towarzyszył mu właśnie kard. Wyszyński, który kilkakroć widoczny jest po jego prawej stronie. Równie istotne, nie tylko w kontekście prymasa, ale i dziejów kościelnych oraz politycznych Polski XX w., było przemówienie Jana Pawła II podczas pierwszej pielgrzymki do kraju. Podkreślał w nim zasługi błogosławionego dla rozwoju życia duchowego oraz funkcjonowania kościoła w trudnych czasach powojennych. Na koniec wybrzmiały słowa Prymasa, które wypowiedział w rodzinnej Zuzeli w 1971 r., podkreślające wagę kościoła w codziennym życiu człowieka.
Przedstawienie w całości zostało przygotowane przez pracowników MGOK. Aktorsko zaś wspomogły ich osoby uczęszczające na zajęcia. Łącznie w spektaklu zagrało dwadzieścia dziewięć osób od kilkulatków do seniorów.
Tego samego dnia otwarta została także wystawa „Piękno Biblii”. Składa się ona z dwóch części. Pierwszą z nich stanowią plansze, na których przedstawiono reprodukcje najstarszych polskich przekładów Biblii. Pokazane więc zostały m.in. XIV-wieczny psałterz floriański, Biblia Leopolity, Biblia królowej Zofii oraz monumentalnego przekładu Jakuba Wujka.
Drugą część wystawy stanowią egzemplarze Biblii udostępnione m.in. przez ks. bp. Piotra Sawczuka, ks. proboszcza Pawła Anusiewicza, ks. Grzegorza Zasłonkę oraz p. Teresę Grądzką. Najstarszy egzemplarz pochodzi z 1861 r. Dla lokalnej społeczności na pewno ciekawym eksponatem jest Pismo Święte z 1926 r. opatrzone odręcznym podpisem niegdysiejszego proboszcza kosowskiej parafii ks. Stanisława Domańskiego.
„Piękno Biblii” to płynący z niej przekaz, ale też forma jaką nadawano jej wydaniom – to właśnie miała ukazać wystawa.
Oba wydarzenia, zarówno spektakl, jak i wystawa, zostały objęte honorowym patronatem ks. bp. Piotra Sawczuka, ordynariusza diecezji drohiczyńskiej. Biskup był także obecny na kosowskich uroczystościach. Na zakończenie uroczystości dyrektor MGOK Ewa Olszewska nawiązała do obchodzonej 6 kwietnia 10 rocznicy sakry biskupiej bpa Piotra Sawczuka i w towarzystwie Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki Jana Słomiaka złożyła J.E. życzenia a artyści-amatorzy odśpiewali mu żywiołowo „Życzymy, życzymy…”
 
Fot. Joanna Omieciuch
Fot. Anna Hanna Sosnowska
 
Sonda
Co myślisz o naszej stronie?
Co myślisz o naszej stronie?
Musisz zaznaczyć przynajmniej jedną odpowiedź!
program regionalny narodowa strategia spójności
mazowsze serce polski
unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO