" Poprawa jakości oferty kulturalnej i promocja dziedzictwa kulturowego regionu

w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim "

 

Poziom dofinansowania z EFRR: 85%

 

Inwestycja zrealizowana została w okresie: 05.06.2014 r. - 31.07.2015 r.

Beneficjent: Gmina Kosów Lacki

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego 2007-2013