Dni Kultury Podlasia 2024 - plakat

Koncert w katedrze drohiczyńskiej

II Dni Kultury Chrześcijańskiej Podlasia Nadbużańskiego

     W niedzielę 14 kwietnia 2024 r. w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej w kościele katedralnym w
Drohiczynie odbył się koncert zatytułowany „Tylko pod tym znakiem”.

     Koncert poprzedziła Msza św. celebrowana pod przewodnictwem bp. Piotra Sawczuka w intencji
środowisk kultury diecezji drohiczyńskiej. Słowa powitania skierował do przybyłych miejscowy
proboszcz ks. kan. Wiesław Niemyjski. Eucharystię koncelebrował ks. prał. Tadeusz Syczewski oraz ks.
kan. Krzysztof Mielnicki.

     Bezpośrednio po Mszy św. wybrzmiał koncert „Tylko pod tym znakiem” w wykonaniu Chóru Polskiej
Pieśni Narodowej z Bielska Podlaskiego pod kierunkiem Elżbiety Bilmin oraz zespołu „The Consonance
band” pod kierunkiem Maksyma Fedorova, który jest aranżerem wszystkich zaprezentowanych utworów.
Zespół wystąpił w składzie: Wojciech Bronakowski – instrumenty perkusyjne, Piotr Chociej – gitara
basowa, Maksym Fedorov – instrumenty klawiszowe oraz Michał Kalinowski – saksofon. Chórowi
towarzyszyli soliści: Paulina Malinowska – mezzosopran oraz Maciej Nerkowski – baryton.

     Koncert zainaugurowała pieśń „Gaude Mater Polonia”. W pierwszej części artyści zaprezentowali
wiązankę składającą się z sześciu hymnów Światowych Dni Młodzieży. Śpiewano nie tylko w języku
polskim, ale również po angielsku, francusku, hiszpańsku i włosku. Drugą część koncertu stanowiły
utwory patriotyczne, takie jak: „Przybyli ułani”, „Marsz Sybiraków”, „Polskie kwiaty” oraz „Marsz
Polonia”. Owacje na stojąco oraz prośby o bis były wyrazem wielkiego uznania publiczności wobec
występujących artystów.

     Na zakończenie słowa podziękowania wyraził bp Piotr Sawczuk, poseł Maria Koc, Alina Simanowicz
oraz Marcin Celiński, który pełnił rolę konferansjera.

     Partnerem wydarzenia jest Województwo Podlaskie, które udzieliło wsparcia finansowego. Patronat nad
Dniami Kultury Chrześcijańskiej Podlasia Nadbużańskiego objął bp Piotr Sawczuk, Poseł na Sejm RP
Maria Koc oraz Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki.

tekst i zdjęcia – ks. Marcin Gołębiewski

Koncert Choru Polskiej Piesni Narodowej Drohiczyn 14.04 52
Koncert Choru Polskiej Piesni Narodowej Drohiczyn 14.04 70

Dni Kultury Podlasia 2024 - plakat

Kongres poświęcony kulturze

II Dni Kultury Chrześcijańskiej Podlasia Nadbużańskiego

     „Nie wstydźcie się krzyża” – to hasło przewodnie II Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, który miał
miejsce w Drohiczynie 12 kwietnia br.

     Duchowieństwo, alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie, siostry zakonne,
przedstawiciele władz parlamentarnych, samorządowych, oświatowych oraz świata kultury, młodzież,
miłośnicy Podlasia wzięli udział w kongresie, który został organizowany w ramach Dni Kultury
Chrześcijańskiej Podlasia Nadbużańskiego.

     Słowo powitania skierował Marcin Celiński – dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury, który również
poprowadził całe spotkanie. W ramach wprowadzenia w tematykę kongresu, głos zabrała poseł Maria
Koc, która stoi u początku Stowarzyszenia „Podlaskie dziedzictwo kultury”. To właśnie ono było
głównym organizatorem zarówno dni kultury jak i samego kongresu. Poseł Maria Koc odniosła się do
początków stowarzyszenia. Jednoczy ono tereny położone po dwóch stornach rzeki Bug, które stanowią
część historycznego Podlasia. Wyraziła radość ze spotkania oraz wdzięczność przybyłym prelegentom.

     Podczas kongresu wystąpiło czterech prelegentów:

- Ks. prof. Waldemar Chrostowski zaprezentował temat „Krzyż – znak zbawienia. Perspektywa
biblijna”.

- Prof. Wojciech Polak przybliżył zagadnienie „Polska przedmurzem chrześcijaństwa – zawsze
wierna Kościołowi”

- S. dr Anna Mroczek w wystąpieniu zatytułowanym „Zwycięska obrona chrystusowego krzyża w
Miętnem 1983-1984” – podzieliła się swoim świadectwem, jako uczestniczka wydarzeń w Miętnem.

- S. dr Anna Mroczek w wystąpieniu zatytułowanym „Zwycięska obrona chrystusowego krzyża w
Miętnem 1983-1984” – podzieliła się swoim świadectwem, jako uczestniczka wydarzeń w Miętnem.
Kongresowi towarzyszyła wystawa fotograficzna zatytułowana „Krzyże Podlasia”.

     Na zakończenie spotkania wszystkim zgromadzonym podziękował bp Piotr Sawczuk. Odnosząc się do
tematyki kongresu podkreślił, że najwięcej krzyży znajduje się na cmentarzach. Ciało człowieka
spoczywa pod tym znakiem zbawiania. Pasterz diecezji wyraził również wdzięczność prelegentom oraz
przybyłym na spotkanie gościom.

     Kolejnym, ważnym punktem Dni Kultury Chrześcijańskiej Podlasia Nadbużańskiego będzie Msza św. w
intencji środowisk kultury diecezji drohiczyńskiej celebrowana przez bpa Piotra Sawczuka w kościele
katedralnym w Drohiczynie w niedzielę 14 kwietnia o godz. 15:00. Po niej nastąpi koncert „Tylko pod
tym znakiem” w wykonaniu Chóru Polskiej Pieśni Narodowej z Bielska Podlaskiego pod kier. Elżbiety
Bilmin oraz zespołu „The Consonance band” pod kier. Maxa Fedorova.

     Partnerem wydarzenia jest Województwo Podlaskie, które udzieliło wsparcia finansowego. Patronat nad
Dniami Kultury Chrześcijańskiej Podlasia Nadbużańskiego objął bp Piotr Sawczuk, Poseł na Sejm RP
Maria Koc oraz Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki.

tekst i zdjęcia – ks. Marcin Gołębiewski

Kongres Kultury Chrzescijanskiej Podlasia Nadbuzanskiego Drohiczyn 12.04 3
Kongres Kultury Chrzescijanskiej Podlasia Nadbuzanskiego Drohiczyn 12.04 4
Kongres Kultury Chrzescijanskiej Podlasia Nadbuzanskiego Drohiczyn 12.04 21
Kongres Kultury Chrzescijanskiej Podlasia Nadbuzanskiego Drohiczyn 12.04 29 rotated

Kiermasz Charytatywny na rzecz Rafałka Telakowca - plakat
W sobotę 23 marca odbył się przy MGOK Wielkanocny „Kiermasz Charytatywny na rzecz Rafałka Telakowca”. Rafałek cierpi na mikrocję z atrezją ucha prawego, niedosłuch przewodzeniowy prawostronny. Celem zbiórki jest operacja małżowiny usznej i przewodu słuchowego w USA. Potrzeba więc kwoty niebagatelnej!
Kosowianie (i nie tylko) jak zwykle stanęli na wysokości zadania. Na nasz apel odpowiedziało wiele osób i organizacji. Dzięki temu udało się zebrać 18 600 zł, które wpłacone zostały na konto Fundacji „siepomaga”.
W organizację zaangażowali się:
KGW Telaki
KGW Maliszewa Stara
KGW "Kosowianie" z Kosowa Lackiego
KGW Ceranów
Piekarnia Kosów Daniel Koroś
Zakłady Mięsne Świderscy
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Komagra
Sołtys sołectwa Tosie
oraz wiele osób prywatnych dostarczających produkty na stoiska.
Nie zabrakło również rodziny Rafałka.
Wszystkim bardzo dziękujemy! Dzięki Wam - daliśmy radę.
 
Sonda
Co myślisz o naszej stronie?
Co myślisz o naszej stronie?
Musisz zaznaczyć przynajmniej jedną odpowiedź!
program regionalny narodowa strategia spójności
mazowsze serce polski
unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO