W niedzielę 19 czerwca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się XVII Powiatowe Prezentacje Kultury Podlaskiej „Młodzi Twórcy i Tradycje”. Pomysłodawczynią istniejącego od 2000 roku przeglądu była Jolanta Wdowińska, ówczesna dyrektor MGOK, która i tym razem wystąpiła w roli prowadzącej. Z ramienia Rady Powiatu, która jest współorganizatorem imprezy, wsparła ją radna Longina Oleszczuk. Obie zabierające głos podkreślały wagę i doniosłość  tradycji w życiu lokalnej społeczności. Jej przypominanie, choćby w wersji scenicznych przedstawień, jest o tyle istotne, że w życiu codziennym większość z obyczajów odeszła do lamusa.

Współorganizatorami byli: kosowski Klub Seniora, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kosowskiej oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kosów Lacki.

W trakcie spotkania licznie zgromadzona publiczność miała możliwość zobaczenia przedstawień parateatralnych, nierzadko wzbudzających gromki śmiech i aplauz, wysłuchać w większości zapomnianych pieśni ludowych oraz zasłuchać się w recytacje ludowych wierszy, którym towarzyszyły nostalgiczne prezentacje, choć nie tylko...

Jako pierwsze pojawiły się na kosowskiej scenie dzieci z Gminnego Przedszkola w Kosowie, którymi na co dzień opiekuje się Katarzyna Trebnio, a które pod opieką Iwony Wyszomierskiej przygotowały brawurową interpretację tańców podlaskich.

Po nich wyszły na scenę, ustrojone w kolorowe wianki, dziewczęta z Zespołu Szkół w Sterdyni (opiekunka: Zuzanna Ceglarz) i wykonały pieśni: W moim ogródeczku oraz Lipka.

Uczniowie z Kółka Regionalnego Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przygotowali pod kierunkiem Małgorzaty Łach i Katarzyny Kurowickiej przedstawienie  Obrzędy żniwne.

Zespół „Kamyki” z 40-tej Drużyny Harcerskiej im. Aleksandra Kamińskiego wystąpił z wiązanką pieśni ludowych przygotowanych przez Hannę Ratyńską.

Młodzież ucząca się w Zespole Szkół w Kosowie Lackim wystąpiła z przedstawieniem Swaty, przypominając obrzędy związane z dawno minionym, choć niegdyś powszechnym, obyczajem (opiekunki Jolanta Onyśk, Agnieszka Ajdys).

Na zakończenie uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Aleksandra Kamińskiego wystąpili z multimedialną prezentacją Myśląc o polskiej wsi, którą przygotowali pod kierunkiem Teresy Maliszewskiej i Iwony Wyszomierskiej.

Spotkaniu Towarzyszyła wystawa gobelinów autorstwa Pani Teresy Kowalskiej, czynnie współpracującej z naszym Ośrodkiem w ramach Klubu Seniora.

Wszystkie zaprezentowane publiczności wystąpienia łączyły w sobie cechy rozrywkowe, artystyczne, ale także, co szczególnie ważne – edukacyjne. Dla wielu uczestników było to bowiem nie tyle przypomnienie, co odkrywanie kultury i obyczajów pokolenia własnych dziadków i pokoleń wcześniejszych.

Wśród audytorium byli: ks. kan. Tomasz Pełszyk – proboszcz kosowskiej parafii, przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kuziak, radna powiatowa  Longina Oleszczuk, sekretarz gminy Daniela Prokopczuk, dyrektor Publicznego Gimnazjum im. A. Kamińskiego Elżbieta Radomska oraz dyrektor Zespołu Szkół w Kosowie Hanna Przesmycka.

Sonda
Co myślisz o naszej stronie?
Co myślisz o naszej stronie?
Musisz zaznaczyć przynajmniej jedną odpowiedź!

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Imię i Twój adres email i kliknij przycisk Zamawiam. Przed zapisaniem się do newslettera należy zapoznać się z regulaminem oraz RODO.

program regionalny narodowa strategia spójności
mazowsze serce polski
unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO