Gdy w kwietniu gościliśmy na wystawie „Dyplom 2016” w mińsko mazowieckim Liceum Plastycznym im. Michała Elwiro Andriollego, wiedzieliśmy, że wystawa ta powinna trafić do Kosowa. Głównym powodem był fakt, iż wśród artystów znalazły się dwie kosowianki: Karolina Kołek i Amanda Rutkowska, którym jako ośrodek kultury winniśmy patronować. Z drugiej jednak strony, apetyczne poznawczo wydawało nam się przeniesienie do Kosowa „młodej sztuki”, pokazania kierunków (choćby technicznych), w których podążają współcześnie przyszli malarze i autorzy prac użytkowych.

Wernisaż odbył się niedzielnym popołudniem 26 czerwca 2016 r. Przestronny hol Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury zamienił się urokliwą, ciepło oświetloną galerię. Na ścianach i sztalugach prezentowało się 38 prac wykonanych w różnych technikach: obrazy olejne, pastele, akwarele, grafika, grafika komputerowa; stylistyczne nawiązania do mangi, baroku, komiksu, realizm... Różnorodność zachwycająca. Tematyka – podobnie: martwe natury, pejzaże, i nader ciekawe portrety.

Zgromadzonych przywitała dyrektor MGOK Ewa Rutkowska. Następnie zabrała głos Violetta Izdebska, nauczycielka mińskiego liceum i szkolna wychowawczyni absolwentów-autorów. O specyfice wystawy mówił Artur Ziontek a następnie przekazał mikrofon Marzenie Radomskiej-Wujek, Irenie Rytel i Witoldowi Radomskiemu, którzy uświetnili to wydarzenie muzycznie (później wystąpił także Marcin Sawicki – akordeon, śpiew). Po krótkim recitalu, w imieniu autorów wystawy, których w Kosowie reprezentowali: Klara Szlendak, Karolina Kołek, i Aleksandra Kamińska, przemówiła Amanda Rutkowska dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do jej przygotowania. Tak zakończona część oficjalna pozwoliła na niespieszne oglądanie, chłonięcie i przyswajanie dzieł.

Wśród zgromadzonej publiczności były Daniela Prokopczuk – sekretarz Miasta i Gminy Kosów Lacki, Elżbieta Radomska – dyrektor Publicznego Gimnazjum im. A. Kamińskiego w Kosowie, nauczyciele oraz spore grono osób zainteresowanych.

 

Galeria: https://www.facebook.com/mgok.kosow/photos/pcb.1197425940289783/1197423713623339/?type=3&theater