W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia na ul. Wolności w Kosowie pojawiły się afisze wojenne wystawione przez starostę powiatowego Ernsta Gramssa, dr. Hermanna i agronoma powiatowego Borka. Władze starostwa informowały w nich o zakazie zatrudniania Żydów, konieczności odstawiania kontyngentów, szerzeniu się tyfusu plamistego i odwołaniu jarmarków ze względu na pryszczycę...

Rankiem 1 sierpnia rozległy się dźwięki syren obwieszczających nalot, słychać było strzały, piski kobiet i nawoływania mężczyzn, z głośników popłynęły przemówienia Józefa Becka i gen. Władysława Sikorskiego...

Taki był nasz plan na obchody rocznicy Powstania Warszawskiego. Reprinty afiszów wojennych, których kopie elektroniczne otrzymaliśmy z Archiwum Państwowego w Siedlcach, rozwiesiliśmy na głównej ulicy miasteczka o wymownej nazwie „Wolności”. Od rana, przed budynkiem MGOK z wystawionych na zewnątrz głośników rozbrzmiewała muzyka. Były to utwory opowiadające o Powstaniu i II wojnie światowej (Lao Che, De Press, Hemp Gru, Bilon, Tadek, projekty Darka Malejonka i inne) oraz interpretacje piosenek powstańczych. Zakłócaliśmy je odgłosami wystrzałów z broni, dział artyleryjskich i syren. Co raz włączaliśmy przemówienia Józef Becka z maja i września 1939  r. oraz gen. Władysława Sikorskiego. Zasięg dźwięku nie obejmował nazbyt dużej połaci, ale dochodził do wędrujących między zwyczajowymi straganami i dużym sklepem. Naszym zamysłem było choćby szczątkowe odtworzenie realiów, na tle których Powstanie wybuchło oraz przybliżenie atmosfery „63 dni chwały”. Chcieliśmy, by lokalna społeczność mogła choć fragmentarycznie poczuć klimat, w którym narastała myśl o Powstaniu. Miała to być także namacalna, żywa lekcja historii.

Chwilę przed godz. 17, przed godziną „W”, dyrektor Ewa Rutkowska powitała zgromadzonych przed MGOK. Gdy rozległy się syreny zebrani w skupieniu i ciszy oddali swój pokłon uczestnikom tych wydarzeń. Po czym nastąpiła krótka część artystyczna - dziewięć piosenek powstańczych i o powstaniu opowiadających w wykonaniu Marzeny Radomskiej-Wujek i Mateusza Dolińskiego.

Ostatnim punktem obchodów była projekcja filmu „Powstanie Warszawskie”.

Wśród zgromadzonej publiczności była sekretarz gminy Daniela Prokopczuk, radna Ewa Arciechowska oraz dyrektor kosowskiego gimnazjum Elżbieta Radomska.