3 Maja 1791 roku uchwalona została Konstytucja, która uczyniła Polskę najnowocześniejszym intelektualnie i kulturowo krajem w Europie. Była to druga, po Stanach Zjednoczonych Ameryki, ustawa zasadnicza, która w taki sposób regulowała ustrój i prawo. Dziedzictwo Konstytucji, przypominane każdego roku na licznych akademiach jest niewątpliwie jednym z najstarszych świąt państwowych w Polsce.


Tegoroczne obchody kosowskie rozpoczęły się od Mszy Świętej odprawionej w intencji Ojczyzny i strażaków, jako że 3 maja to także wigilia święta ich patrona - Św. Floriana. Po Mszy nastąpił uroczysty przemarsz strażaków, kombatantów, samorządowców i pocztów sztandarowych oraz złożenie wieńców pod kosowskimi pomnikami.
Druga część uroczystości miała już miejsce w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Tu powitała zebrane audytorium Ewa Rutkowska, dyrektor MGOK a przemówienie wstępne wygłosił Burmistrz Jan Słomiak. W części artystycznej zaprezentowany został program przygotowany przez Marzenę Radomską-Wujek oraz Mateusza Dolińskiego. Na repertuar złożyły się utwory, które przygotowane zostały do wierszy okolicznościowych powstałych w okresie Sejmu Wielkiego. O samych utworach i kontekście ich powstania mówił Artur Ziontek.
Ostatnim punktem obchodów w MGOK było uroczyste odczytanie preambuły Konstytucji 3 maja, którego dokonał burmistrz Jan Słomiak.
Utwory przygotowane przez naszych artystów są aktualnie nagrywane w studiu i ukażą się na płycie CD. O tym jednak powiemy innym razem...

 

GALERIA: Obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja - ZDJĘCIA