„Podlaskie Dziedzictwo Kultury” – stowarzyszenie działające od 2013 r. i zrzeszające instytucje kultury oraz ich przedstawicieli m.in. z Sokołowa Podlaskiego, Drohiczyna, Liwa, Kosowa Lackiego, Węgrowa, Sterdyni i Siemiatycz – zorganizowało w Drohiczynie konferencję „Tadeusz Kościuszko na Podlasiu”. Spotkanie miało charakter polifoniczny: artystyczno-poznawczy. Honorowym patronem spotkania był biskup senior diecezji drohiczyńskiej bp dr Antoni Pacyfik Dydycz. Spotkaniu patronował także gospodarz Drohiczyna, burmistrz Wojciech Borzym. Uroczystość poprowadziła Alicja Simanowicz z Sokołowskiego Ośrodka Kultury, która występowała tu także jako prezes Stowarzyszenia Podlaskie Dziedzictwo Kultury.

Referentami byli Bp dr Antoni Pacyfik Dydycz, który omówił związki Tadeusza Kościuszki z Podlasiem, dr Mirosław Roguski skupiający się na pospolitym ruszeniu ziemi drohickiej 1794 r. i jej przedstawicielach walczących u boku Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej. Ostatnim punktem programu było wystąpienie Barbary Wachowicz, która prezentowała swoja książkę „Tadeusz Kościuszko w Ojczyźnie, Ameryce, Szwajcarii”. Książka ta z jednej strony pokazuje historię bohatera – od jego dzieciństwa, przez działalność polityczno-wojskową w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Polsce, po ostateczną emigrację do Szwajcarii. Z drugiej natomiast jawi się jako wielki reportaż pisany z podróży po świecie śladami Kościuszki. W tym drugim kontekście mamy do czynienia nie tylko z podróżą fizyczną, ale i duchową, wszak jest tu coś z tekstu inicjacyjnego, pokazującego drogę poznania i dojrzewania do ujrzenia postaci Naczelnika w pełnej krasie znaczenia i światowego splendoru. W mrowiu tekstów jest to niewątpliwie jedno z najciekawszych spojrzeń na Kościuszkę ostatnich dekad.
Wystąpienia poszczególnych prelegentów były przeplatane recytacjami Jerzego Zelnika. Znakomity aktor charakteryzujący się ciepłą barwą głosu i znakomitą umiejętnością interpretacji tekstu przygotował wiązankę wierszy dotyczących Kościuszki i jego legendy. 
Po wybrzmieniu ostatnich słów pani Barbara Wachowicz długo jeszcze podpisywała swoje książki... Autorka docenia empatyczną moc dedykacji, toteż każdy zainteresowany otrzymał sążnisty, osobisty wpis.

                                           

                 

 

  

GALERIA: Podlaskie Dziedzictwo Kultury- Konferencja pt. "Tadeusz Kościuszko na Podlasiu" - ZDJĘCIA