W dniu 6 stycznia 2018 roku mieszkańcy gminy i parafii Kosów Lacki oraz przebywający na naszym terenie goście już po raz trzeci mieli okazję uczestniczyć w Orszaku Trzech Króli. Organizatorami tegorocznego przemarszu odbywającego się pod hasłem "Bóg jest dla wszystkich" były Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kosowie Lackim, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki oraz kosowskie placówki oświatowe.


Miejscem spotkania i wymarszu orszaku był parking przed Urzędem Miasta i Gminy. Tuż po godz. 11.00 Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki Jan Słomiak przywitał wszystkich przybyłych i w krótkich słowach wprowadził w atmosferę obchodów Święta Objawienia Pańskiego zwanego świętem Trzech Króli. Przypomniał również hasło przewodnie tegorocznego orszaku. Krótką homilię wprowadzającą wygłosił i błogosławieństwa uczestnikom orszaku udzielił proboszcz ks. kanonik Tomasz Pełszyk.

Głos zabrał również Senator Rzeczypospolitej Polskiej Waldemar Kraska, mieszkaniec Kosowa Lackiego oraz tutejszy parafianin, który nie krył radości, że jego rodzinnym mieście i parafii tak wiele osób uczestniczy w podejmowanych wspólnie przez władze kościelne i świeckie inicjatywach. Następnie barwny korowód wyruszył w kierunku kościoła parafialnego. Na czele orszaku tuż za gwiazdą, na specjalnie skonstruowanej platformie jechała kapela ludowa oraz zespół wokalny działające przy MGOK. Przewodzili oni śpiewowi kolęd, do którego włączali się ochoczo pozostali uczestnicy przemarszu.

Za kapelą i okolicznościowym sztandarem maszerowali trzej główni królowie: Kacper, Melchior i Baltazar. W ich role wcielili się Burmistrz Jan Słomiak, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Stanisław Kuziak oraz Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Bartłomiej Prokopczuk. Za nimi podążały królewskie sztandary i pozostali uczestnicy orszaku. Wiele osób maszerowało w przygotowanych własnoręcznie kostiumach. Dzięki staraniom Pani Dyrektor oraz pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, którzy zgłosili nasz orszak do Fundacji Orszak Trzech Króli i głosom oddanym za pośrednictwem internetu przez mieszkańców oraz sympatyków Kosowa Lackiego na nasz orszak, wszyscy chętni mogli wystąpić w przysłanych przez fundację koronach oraz korzystać ze śpiewników z kolędami.

Po raz pierwszy z inicjatywy Burmistrza, w tym roku centrum naszego miasta stanęła stajenka betlejemska. Role Maryi i Józefa bardzo wiarygodnie odegrali Aneta i Artur Ziontkowie, a Świętej Rodzinie towarzyszyły żywe zwierzęta: kucyk, dwie kózki oraz stadko królików użyczone przez Katarzynę i Bartłomieja Latosów.

Kiedy orszak zbliżył się do stajenki, królowie oddali symboliczny pokłon Dzieciątku oraz złożyli przyniesione dary: mirrę, kadzidło i złoto.
Uroczystości w kościele parafialnym rozpoczęły się koncertem kolęd w wykonaniu zespołu dziecięcego oraz zespołu wokalnego dorosłych z Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury pod wodzą Andrzeja Szymańskiego, a także chóru parafialnego prowadzonego przez Marka Krzymowskiego - organistę.

Mszę Świętą odprawił oraz homilię wygłosił ksiądz kanonik Tomasz Pełszyk, który na zakończenie skierował serdeczne podziękowania pod adresem wszystkich osób, instytucji, grup nieformalnych, śpiewaków i kapeli, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do organizacji przedsięwzięcia, czuwały nad jego sprawnym i bezpiecznym przebiegiem oraz ubogaciły je swoim zaangażowaniem i udziałem.

Autor: UMiG Kosów Lacki

 

GALERIA: Orszak Trzech Króli 2018 w Kosowie Lackim