3 Maja 1791 roku sejm Rzeczypospolitej uchwalił pierwszą e Europie i drugą na świcie ustawę regulującą ustrój państwowy. Nie obowiązywała długo. Swoje znaczenie straciła już w lipcu następnego roku. Niemniej sam fakt jej powołania do życia sprawił, że Polska stanęła na podium najnowocześniejszych krajów na świecie. Już w 1919 r., niespełna pół roku po odzyskaniu Niepodległości, 3 maja ustanowiono świętem państwowym. Decyzję tę ponowiono po kolejnym odzyskaniu niepodległości - w roku 1990.


Tego dnia obchodzimy również Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, powołane przez papieża Benedykta XV, na prośbę polskich biskupów, w roku 1920. Ma ono upamiętniać śluby lwowskie króla Jana Kazimierza złożone 1 kwietnia 1656 roku, w czasie potopu szwedzkiego, podczas których oddawał on Rzeczpospolitą w opiekę Matce Bożej. Autorem tekstu ślubowania był św. Andrzej Bobola.

W Kosowie Lackim każdego roku jest to wyjątkowa uroczystość. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, rozpoczęła się mszą świętą w intencji Ojczyzny i strażaków (jest to bowiem wigilia rocznicy śmierci św. Floriana). Następnie władze samorządowe - burmistrz Jan Słomiak, przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kuziak oraz radne powiatowe Longina Oleszczuk i Ewa Kraska (z synem i Markiem Maliszewskim) - poprzedzone pocztami sztandarowymi, przemaszerowały ulicami Kosowa, by złożyć kwiaty pod pomnikami upamiętniającymi żołnierzy wyklętych, żołnierzy II wojny światowej oraz Józefa Piłsudskiego.
Dalsza część obchodów odbyła się Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Zainicjowało ją przemówienie burmistrza Jan Słomiaka. Wspólne odśpiewanie hymnu państwowego wdrożyło zebranych w akademię „Pamięć w nas wiecznie trwa” przygotowaną przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim, pod kierunkiem pań: Teresy Maliszewskiej, Anny Kryczki, Iwony Wyszomierskiej, Barbary Mazurczak oraz Agnieszki Ajdys.
Po zakończonych obchodach na wszystkich czekał poczęstunek. Była nim – jak podkreślił burmistrz – strażacka grochówka, tradycyjnie już przygotowana przez Ewę Arciechowską.

GALERIA: Obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Kosowie Lackim - ZDJĘCIA