KLAUZULA INFORMACYJNA

NA TEMAT ZDJĘĆ/FILMÓW UPUBLICZNIANYCH PRZEZ
MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOSOWIE LACKIM

 

    Informujemy, że podczas wydarzeń (zajęć, konkursów, uroczystości) organizowanych
przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim reprezentowany przez Dyrektora będą wykonywane,
a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych,
jak również ich inne dane osobowe.

    Biorąc udział w ww. wydarzeniu organizowanym przez Miejsko – GminnyOśrodek Kultury w Kosowie Lackim
reprezentowany przez Dyrektora, uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków
na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń, a także ewentualnie innych danych osobowych.


    Wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dokumentowania,
archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim.


    Dane te w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej, prasie lokalnej oraz na profilu
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim w mediach społecznościowych,
a także udostępniane uczestnikom i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
udzielonej zgody lub w oparciu o umowę powierzenia.

    Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
tj. promocji Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim.


    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, uczestnictwo w wyżej opisanych wydarzeniach
jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przetwarzania wizerunku.


    Prosimy osoby które nie życzą sobie utrwalania i przetwarzania swojegowizerunku w formie dokumentacji fotograficznej
wydarzenia o poinformowanie o tym fakcie organizatorów.

 

 

    Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim,
ul. Słoneczna 4, 08-330 Kosów Lacki.


    Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


    Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu,
o którym mowa powyżej.W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane
innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające
`)zpjeczfaC5$$4stwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania świadczących usługi na rzecz Administratora.


    Dane osobowe przetwarzane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim przechowywane będą
przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane.


    Przysługuje Pani/Panu prawo (z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa):
dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

    Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną
kierując korespondencję na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim, ul. Słoneczna 4, 08-330 Kosów Lacki.


    Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne
z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim.