Miejsko-Gminny Ośrodek Kulturyw Kosowie Lackim  przed i po remoncie

Problem kluczowy:

Problemy infrastrukturalne powodujące nieatrakcyjność oferty i brak możliwości rozszerzenia działalności kulturalnej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim.

Budynek Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury znajdował się w bardzo złym stanie technicznym. Jego usytuowanie na podmokłym terenie oraz błędy popełnione podczas budowy w latach 60-tych spowodowały zawilgocenie i przyczyniły się do pokaźnych zniszczeń obiektu.

Kolejny, istotny problem – brak izolacji od gruntu – spowodował zawilgocenie podłóg , a przez to wybrzuszenia i zapadnięcie podłóg oraz zniszczenie wykładzin.

Zwiększenie atrakcyjności i rozbudowa oferty MGOK w Kosowie Lackim poprzez eliminację ograniczeń infrastrukturalnych Ośrodka.

Dzięki gruntownemu remontowi udało się  m.in. przeprowadzić następujące prace: docieplenie fundamentów i elewacji, drenaż odwadniający oraz remont schodów wejściowych. Prace wewnątrz budynku objęły demontaż zniszczonych elementów – boazerii, posadzek i paneli podsufitki oraz wykonanie nowych. Wymienione zostały także drzwi oraz instalacja elektryczna. Pomieszczenia zostały odświeżone i wymalowane.

Ułatwienie dostępu do kultury osobom niepełnosprawnym.

Dzięki likwidacji barier architektonicznych (likwidacja progów i nierówności podłogi, montaż drzwi do Sali widowiskowej ułatwiających przedostanie się osób na wózkach, uwzględnienie w układzie widowni rzędów dla widzów na wózkach) oraz zastosowaniu    w projekcie udogodnień w korzystaniu z serwisu e-informacji osobom o słabym wzroku umożliwiona zostanie aktywizacja udziału osób defaworyzowanych w kulturze.

Stworzenie efektywnego narzędzia promocji wydarzeń kulturalnych w regionie w postaci e-portalu informacji kulturalnych.

Efektem realizacji projektu jest także nowa strona internetowa MGOK, przystosowana do korzystania przez osoby niedowidzące oraz posiadająca wersję anglojęzyczną. Jest to główne źródło informacji o wszelkich wydarzeniach kulturalnych mających miejsce nie tylko w naszej miejscowości ale też w regionie. Informacja o wydarzeniach może być przekazywana bezpośrednio do zainteresowanych za pomocą powiadomienia mailowego lub SMS

www.mgok.kosowlacki.pl

Kącik Relaksacji Kulturalnej

Realizacja projektu umożliwiła powstanie zewnętrznego Kącika Relaksacji Kulturalnej. W tym celu zakupiono: stoliki, ławki, krzesła, gry planszowe, stół do tenisa stołowego oraz betonowe stoliki do szachów i warcabów.     Zakupiono również 20 rozkładanych foteli,   krzesełka         i stoliki dla dzieci oraz foteliki dla niemowląt.

Scena modułowa

Znaczny poziom dofinansowania projektu przeznaczono na  zakup sceny modułowej, która może być ustawiana w dowolnym miejscu. Dzięki temu będzie możliwość realizowania przedsięwzięć kulturalnych     na terenie całej gminy Kosów Lacki.

Rozszerzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi przyczyniające się do rozwoju sektora kultury w regionie.

Na jakość i dostępność oferty będzie miało wpływ zaangażowania trzech lokalnych stowarzyszeń w kształtowanie oferty kulturalnej dostępnej w Kosowie Lackim i we współpracę przy organizacji wydarzeń artystycznych i kulturalnych

Projekt realizowany był w partnerstwie z trzeba organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie gminy:

Wskutek realizacji działań inwestycyjnych możliwa będzie kontynuacja dotychczasowej działalności MGOK-u o zdecydowanie lepszej jakości i w większej skali. Ośrodek nie będzie zmagał się z ograniczeniami dotyczącymi organizacji zajęć cyklicznych, stałych kół zainteresowań i wydarzeń kulturalnych. Możliwa będzie rozbudowa oferty (z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców regionu oraz oczekiwań turystów zagranicznych).

Korzyści społeczne

Projekt przynosi szereg korzyści społecznych trudnych do skwantyfikowania w wymiarze finansowym, jednak niezwykle istotnych dla bezpośredniego otoczenia oraz dla całego regionu:- poprawa warunków integracji społecznej,- wzrost uczestnictwa w kulturze, w szczególności dotyczy to osób defaworyzowanych: niepełnosprawnych oraz ubogich,- zwiększenie atrakcyjności Kosowa Lackiego,- poprawa wizerunku Gminy.

Sonda
Co myślisz o naszej stronie?
Co myślisz o naszej stronie?
Musisz zaznaczyć przynajmniej jedną odpowiedź!
program regionalny narodowa strategia spójności
mazowsze serce polski
unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO