Jesteśmy Razem: hołd młodzieży z Polski i Izraela ofiarom Treblinki Przedstawiciele władz Polski i Izraela, licealiści z obydwu krajów oraz samorządowcy uczcili pamięć pomordowanych w obozie zagłady w Treblince. Oficjalną ceremonię poprzedziły warsztaty edukacyjne dla 600 uczniów oraz panel dyskusyjny pt. "Następstwa II wojny światowej dla Polski".

Już po raz szósty Polacy i Izraelczycy spotkali się na terenie byłego obozu zagłady w Treblince, aby wspólnie oddać hołd zamordowanym. Uroczystości przy pomniku głównym rozpoczęły się minutą ciszy. 6 symbolicznych zniczy, będących przypomnieniem 6 milionów ofiar Holokaustu, wspólnie zapalili: Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki; Anna Azari, ambasador Izraela w Polsce; Dariusz Stola, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN; David Bitas, przedstawiciel ministerstwa edukacji Izraela; Ocaleni z Zagłady oraz młodzież z Polski i Izraela. Warsztaty dla 600 uczniów z Polski oraz Izraela Przed oficjalną ceremonią, w szkołach w Kosowie Lackim odbyły się warsztaty edukacyjne dla 600 uczniów. Uczestniczyli w nich licealiści z Izraela oraz ze szkół z: Kosowa Lackiego, Małkini Górnej, Łochowa, Węgrowa, Sokołowa Podlaskiego, Sadownego, Białegostoku, Mińska Mazowieckiego, Siedlec, Ostrowi Mazowieckiej, Łosic, Ostrołęki i Płocka. Podczas zajęć młodzież rozmawiała na temat różnych postaw wobec Zagłady. Wciąż istnieje potrzeba nauki naszej wspólnej historii, przypominania, jakie konsekwencje w życiu społecznym niosą uprzedzenia bądź strach przed nieznaną kulturą. Dzisiejsze spotkanie uczniów z Izraela i Polski jest dla tego zjawiska potrzebną przeciwwagą – powiedział wojewoda Jacek Kozłowski. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim odbyło się spotkanie dla samorządowców. Przedstawiciele władz lokalnych uczestniczyli w dyskusji dotyczącej historii Polski po 1945 r. W panelu "Następstwa II wojny światowej dla Polski" głos zabrali goście specjalni: Paweł Machcewicz, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, Dariusz Stola, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Krzysztof Persak, dyrektor Biura Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Wydarzenie jest organizowane z inicjatywy Jacka Kozłowskiego, wojewody mazowieckiego, we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Organizatorem warsztatów dla młodzieży i samorządowców jest MHŻP POLIN. Oprawę artystyczno-muzyczną oficjalnych uroczystości przygotował zespół ART Żywioły z Hufca ZHP Ciechanów.

Źródło: https://www.mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/31434,Jestesmy-Razem-hold-mlodziezy-z-Polski-i-Izraela-ofiarom-Treblinki.html

Panel dyskusyjny i spotkanie samorządowców w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim możliwy był dzięki realizacji projektu: "Poprawa jakości oferty kulturalnej i promocja dziedzictwa kulturowego regionu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim" Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Priorytetu VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. Działanie 6.1 Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013