Narodowe Święto Niepodległości w Kosowie Lackim

11 listopada 2015 r.obchodziliśmy 97 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą o godz. 10.00, którą sprawował ks. kan. Tomasz Pełszyk. Ksiądz Proboszcz sprawował Ją w intencji Ojczyzny i przewodniczył koncelebrze. Drugą intencję Sumy ofiarowali księża za ks. Marcina – z racji jego imienin – o wszelkie Boże łaski potrzebne w kapłańskim posługiwaniu, opiekę Maryi - Matki Kapłanów, wstawiennictwo św. Patrona i dar zdrowia. W Nabożeństwie uczestniczyły Poczty Sztandarowe i uczniowie klas mundurowych, a uświetnił je występ Chóru Parafialnego. Na zakończenie Mszy św. Drogiemu Solenizantowi życzenia złożyły dzieci i wspólnoty parafialne.

Następnie Senator RP Waldemar Kraska, władze samorządowe, poczty sztandarowe, harcerze z 40 DH pod opieką druhny Hanny Ratyńskiej, harcerzy z 41 DH z druhną Małgorzatą Wojtczuk, uczniowie klas mundurowych oraz mieszkańcy Kosowa przemaszerowali w pochodzie ulicą Wolności do pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie złożono wieńce, a Kombatanci oddali salwę honorową. Ciąg dalszy obchodów Święta Niepodległości miał miejsce w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.       

Spotkanie rozpoczęło się przemówieniem Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki Jana Słomiaka. Powitał on przybyłych gości i zgromadzonych licznie mieszkańców miasta i okolic. Na widowni zasiedli m.in. weterani wojenni, miejscowi księża Tomasz i Marcin, Radna Powiatu Sokołowskiego Longina Oleszczuk, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki Stanisław Kuziak, potomek ostatnich ziemian w Kosowie Maciej Woliński (promotor polskiej książki naukowej za granicą), Artur Ziontek (historyk literatury), dyrektor M-GOK Ewa Rutkowska, i dyrekcje szkół kosowskich: Grażyna Niemierka i Elżbieta Mateusiak ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Elżbieta Radomska z Publicznego Gimnazjum im. Aleksandra Kamińskiego oraz Hanna Przesmycka z Publicznego Liceum im. Orła Białego.

Część artystyczną z okazji Święta Niepodległości przygotowała społeczność Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim. W montażu słowno-muzycznym pt. „W drodze do Niepodległej” wzięły udział dzieci z klas IV-VI pod opieką nauczycieli historii: Huberta Mroza i Jacka Omieciucha. Oprawą muzyczną i scenografią zajęła się Barbara Mazurczak, ucząca muzyki i plastyki. Część integralną przedstawienia stanowiła prezentacja multimedialna autorstwa Joanny Omieciuch przedstawiona przez opiekuna Szkolnego Koła Regionalnego Katarzynę Kurowicką.

Na początku spotkania wspólnie odśpiewano hymn państwowy. W trakcie inscenizacji uczeń prowadzący w skrócie zobrazował sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za Ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych. Patriotyczne wiersze recytowano z wielkim zapałem. Ich interpretacje pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Chór szkolny przypomniał znane pieśni m.in. „Piechota” czy „Legiony”. Podczas całej uroczystości panowała wyjątkowa atmosfera. Ta niecodzienna lekcja patriotyzmu pomogła docenić odwagę i poświęcenie naszych przodków w walce o niepodległość oraz przypomniała wszystkim, że pielęgnowanie naszych tradycji, to patriotyzm.

W tym świątecznym dniu ogłoszono wyniki IV edycji Konkursu im. Feliksa Wolińskiego pt. „Młodzi o Kosowie”. Organizatorem tego Konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kosów Lacki, a nagrody funduje Maciej Woliński. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie było napisanie prozą tekstu tematycznie związanego z Kosowem Lackim lub okolicznymi miejscowościami.Kosowska Podstawówka brała liczny udział w tym przedsięwzięciu – prace napisało aż 36 uczestników – z gimnazjum wzięło udział 2 osoby. Komisja w składzie: Artur Ziontek (Przewodniczący Jury), Longina Oleszczuk, Hanna Przesmycka (Prezes Stowarzyszenia) w kategorii „uczniowie gimnazjum” przyznała nagrodę Joannie Kostrzewskiej (300zł). Natomiast w kategorii „uczniowie szkół podstawowych” przyznała:

  • Dwie równorzędne nagrody I po 300 zł uczniom klasy VIb: Tomaszowi Ciesielskiemu i Michałowi Dykowskiemu;

  • Jedną nagrodę II (200zł) uczennicy klasy IVb – Katarzynie Zych;

  • Nagrodę specjalną (400zł) dla wszystkich uczestników konkursu z Koła Regionalnego Szkoły Podstawowej z Kosowa Lackiego.

Na zakończenie uroczystości wszyscy mogli spróbować grochówki z kiełbaską ugotowanej w wojskowej kuchni polowej oraz tradycyjnej kawy zbożowej. Posiłek podawali uczniowie klasy mundurowej z miejscowego LO.

Katarzyna Kurowicka