6 Kosowskie Spotkanie Kapel Weselnych 2023 - plakat
28 maja 2023 r. odbyła się kolejna, szósta już edycja przeglądu muzyki tradycyjnej, czyli Kosowskie Spotkanie Kapel Weselnych. Na scenie plenerowej MGOK wystąpiło 16. wykonawców – kapel, zespołów i solistów. Przybyli ludowi artyści z Radzymina, Siemiatycz, Sokołowa Podlaskiego, Brańska, Skrzeszewa, Małkini, Sterdyni i oczywiście z Kosowa Lackiego.
Uroczystego otwarcia dokonali: Ewa Olszewska – dyrektor MGOK oraz burmistrz Jan Słomiak. W swoich mowach odnieśli się zarówno do historii Spotkań, jak również samej muzyki ludowej będącej niestety zanikającą tradycją. Wspomniani zostali też muzycy, którzy brali udział w poprzednich edycjach, ale dziś już ich zabrakło: Tadeusz Wasilewski, Romuald Jakubowski, Kazimierz Ostrowski i Waldemar Dyoniziak.
Podczas koncertu wystąpili:
- Kapela Retro
- Janusz Wiśniewski i Iwona Owsianka
- Kapela Ludowa Mazowszanie
- młode wokalistki działające przy MGOK pod kierunkiem Andrzeja Tchórzewskiego (Wiktoria Równa, Weronika Karendys, Alicja Grabowska, Gabrysia Pankiewicz)
- Roman Brochocki
- Sterdyniacy
- Mieczysław Korzeniewski
- Sokołowscy Bardowie
- Tadeusz Kopaniarz
- Kosowskie Malwy (chór działający przy MGOK pod kierunkiem Moniki Szast)
- Tadeusz Matysiak
- zespół Janrom
- Stanisław Kryński
- Witold Głuchowski w towarzystwie Elżbiety Głuchowskiej i Leszka Ładziaka
- Wojtek Samograjek
- zespół Szwagry.
W trakcie imprezy można było skorzystać również z kiermaszu rękodzieła artystycznego prezentowanego na stoiskach Grupy Kreatywni (działającej przy MGOK) oraz Hanny i Waldemara Drozdów. Kulinarnie natomiast można było się pokrzepić doskonałymi daniami przygotowanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich Kosowianie.
Mamy nadzieję, że przyszłoroczna, VII edycja KSKP będzie cieszyła się równie dużym zainteresowaniem publiczności.
Na koniec pragniemy serdecznie podziękować OSM Kosów Lacki za wsparcie imprezy, a pani Ewie Arciechowskiej za pomoc w przygotowaniu poczęstunku dla artystów.
Bieg Flagi 2023 w Kosowie Lackim - plakat
2 maja 2023 roku ruszył ulicami Kosowa Lackiego VIII Bieg Flagi. Ta patriotyczno-sportowa impreza trwale wpisuje się już w tradycje miejscowości. Jej organizatorami byli: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „KOS”, Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim oraz Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Personalnie zaś, jak każdego roku, trud organizacyjny spoczął na barkach nieocenionego Tadeusza Gąsiorowskiego. W tegorocznej edycji Biegu wzięło udział ponad 120 uczestników.
Spotkanie otworzył Burmistrz Jan Słomiak przywołując w swoim przemówieniu wieloletnią tradycję Biegu Flagi oraz symbolikę barw narodowych. Następnie poczet sztandarowy złożony ze sportowców biorących udział w wydarzeniu wciągnął flagę na maszt, po czym wszyscy odśpiewali hymn narodowy.
Przed startem Tadeusz Gąsiorowski przypomniał zasady rywalizacji, a potem już eskortowani przez policję i zabezpieczani przez OSP Kosów Lacki sportowcy wyruszyli na trasę.
W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
KOBIETY:
KLASA 5
1. Wiktoria Kryczka
2. Oliwia Sikora
3. Gabriela Pankiewicz
KLASY 6-7
1. Maja Pankiewicz
2. Patrycja Mikołajczuk
3. Milena Pietrzykowska
OPEN KOBIETY
1. Julita Kurowicka
2. Milena Żochowska
3. Małgorzata Winnicka
MĘŻCZYŹNI:
KLASA 5
1. Karol Kryczka
2. Jakub Jakubaszek
3. Filip Gawłowski
KLASY 6-7
1. Oliwier Wojtczuk-Szczepański
2. Adam Łach
3. Bolesław Dubrowski
OPEN MĘŻCZYŹNI
1. Tomasz Stelmach
2. Oliwier Gawłowski
3. Jakub Szymański
Przy organizacji imprezy niezwykłym zaangażowaniem wyróżnili się nasi sponsorzy. Koszulki dla startujących ufundowała firma LK Arkadiusz Wiśniewski. Posiłek i przekąski dla uczestników zapewnili: Sklep Gama, Sklep Topaz, Delikatesy Centrum, Daniel Koroś oraz Zakłady Mięsne „ZAKRZEWSCY”. Nagrody ufundowała firma MADO Andrzej Mróz i Synowie, a puchary i medale Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki Jan Słomiak. Z pomocą przyszło też Koło Łowieckie „Orzeł” w Siedlcach.
Wszystkim bardzo dziękujemy za ofiarność i pomoc. Dzięki Wam możemy VIII Bieg Flagi w Kosowie Lackim uznać za sukces.
 W naszej diecezji wciąż jeszcze trwają wydarzenia związane z Dniami Kultury Chrześcijańskiej Podlasia Nadbużańskiego.
W piątek 21 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie miał miejsce I Kongres Kultury Chrześcijańskiej. Z wykładami wystąpili znakomici badacze o uznanym dorobku naukowym w swoich dziedzinach:
- ks. prof. Witold Kawecki CSsR – „Czym jest kultura dla człowieka?”
- dr hab. Rafał Wiśniewski – „Wszystko tak samo, a jednak inaczej – kilka uwag nie tylko o wartościach autotelicznych”
- dr Tadeusz Krawczak – „Wiara a tożsamość na przykładzie Podlasia”
- dr Grzegorz Ryżewski, Iwona Górska – „Z dziejów chrześcijaństwa na Podlasiu Nadbużańskim”
Kto nie mógł w nim wziąć udziału wciąż może zapoznać się z wystąpieniami badaczy online pod adresem: https://drohiczynska.pl/.../pierwszy-kongres-kultury.../
W niedziele 23 kwietnia natomiast o godz. 17:00 w drohiczyńskiej katedrze odbyło się wyjątkowe wydarzenie artystyczne - koncert „REQUIEM DLA ŚWIATA” autorstwa znakomitego kompozytora, skrzypka i dyrygenta Tomasza Radziwonowicza.
W koncercie uczestniczyła wielka orkiestra symfoniczna „Sinfonia Viva” pod dyrekcją autora, dwa chóry oraz czworo solistów. Łącznie było to niemal 150 artystów!
„Requiem dla świata” to wieloczęściowe dzieło symfoniczne, współczesna muzyka poważna, której inspiracje leżą wśród muzyki pradziejów chrześcijaństwa - chorałów gregoriańskich.
Dzieło było nominowane do tegorocznych „Fryderyków”.
Wydarzenie jest dofinansowane ze środków Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca w ramach programu „Muzyka” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także przez Marszałka Województwa Podlaskiego.
I Kongres 2023 1
I Kongres 2023 2
Przedstawienie "PRYMAS Stefan Wyszyński - droga do świętości" 2023 - plakat
W diecezji drohiczyńskiej trwają Dni Kultury Chrześcijańskiej Podlasia Nadbużańskiego promujące chrześcijańskie dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Od początku kwietnia Dniom Kultury towarzyszy wiele imprez kulturalnych organizowanych w różnych miejscach naszej diecezji.
W niedzielę 16 kwietnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim wystawiony został spektakl „Prymas Stefan Wyszyński – droga do świętości”. Ukazuje on życie bł. Stefana Wyszyńskiego od jego narodzin w podlaskiej Zuzeli, przez lata dziecięce, szkolne, seminarium i święcenia kapłańskie, aż po szczytowy okres jego działalności prymasowskiej i śmierć w 1981 r. Scenom odgrywanym przez aktorów-amatorów towarzyszyły slajdy i filmy będące elementem scenografii. W ten sposób przywołane zostało pamiętne konklawe z 16 października 1978 r., kiedy to papieżem został kard. Karol Wojtyła. Gdy pierwszy raz wychodził na balkon by przemówić do oczekujących na placu św. Piotra wiernych, towarzyszył mu właśnie kard. Wyszyński, który kilkakroć widoczny jest po jego prawej stronie. Równie istotne, nie tylko w kontekście prymasa, ale i dziejów kościelnych oraz politycznych Polski XX w., było przemówienie Jana Pawła II podczas pierwszej pielgrzymki do kraju. Podkreślał w nim zasługi błogosławionego dla rozwoju życia duchowego oraz funkcjonowania kościoła w trudnych czasach powojennych. Na koniec wybrzmiały słowa Prymasa, które wypowiedział w rodzinnej Zuzeli w 1971 r., podkreślające wagę kościoła w codziennym życiu człowieka.
Przedstawienie w całości zostało przygotowane przez pracowników MGOK. Aktorsko zaś wspomogły ich osoby uczęszczające na zajęcia. Łącznie w spektaklu zagrało dwadzieścia dziewięć osób od kilkulatków do seniorów.
Tego samego dnia otwarta została także wystawa „Piękno Biblii”. Składa się ona z dwóch części. Pierwszą z nich stanowią plansze, na których przedstawiono reprodukcje najstarszych polskich przekładów Biblii. Pokazane więc zostały m.in. XIV-wieczny psałterz floriański, Biblia Leopolity, Biblia królowej Zofii oraz monumentalnego przekładu Jakuba Wujka.
Drugą część wystawy stanowią egzemplarze Biblii udostępnione m.in. przez ks. bp. Piotra Sawczuka, ks. proboszcza Pawła Anusiewicza, ks. Grzegorza Zasłonkę oraz p. Teresę Grądzką. Najstarszy egzemplarz pochodzi z 1861 r. Dla lokalnej społeczności na pewno ciekawym eksponatem jest Pismo Święte z 1926 r. opatrzone odręcznym podpisem niegdysiejszego proboszcza kosowskiej parafii ks. Stanisława Domańskiego.
„Piękno Biblii” to płynący z niej przekaz, ale też forma jaką nadawano jej wydaniom – to właśnie miała ukazać wystawa.
Oba wydarzenia, zarówno spektakl, jak i wystawa, zostały objęte honorowym patronatem ks. bp. Piotra Sawczuka, ordynariusza diecezji drohiczyńskiej. Biskup był także obecny na kosowskich uroczystościach. Na zakończenie uroczystości dyrektor MGOK Ewa Olszewska nawiązała do obchodzonej 6 kwietnia 10 rocznicy sakry biskupiej bpa Piotra Sawczuka i w towarzystwie Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki Jana Słomiaka złożyła J.E. życzenia a artyści-amatorzy odśpiewali mu żywiołowo „Życzymy, życzymy…”
 
Fot. Joanna Omieciuch
Fot. Anna Hanna Sosnowska
 
Sonda
Co myślisz o naszej stronie?
Co myślisz o naszej stronie?
Musisz zaznaczyć przynajmniej jedną odpowiedź!
program regionalny narodowa strategia spójności
mazowsze serce polski
unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO