Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim jest samorządową instytucją kultury realizującą swoje statutowe zadania w zakresie upowszechniania kultury i sztuki na terenie miasta i gminy Kosów Lacki zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. Nr 114, poz. 493). Placówkę powołano do działalności Uchwałą Nr XII/42/76 Gminnej Rady Narodowej w Kosowie Lackim z dnia 19 października 1976r. w sprawie powołania i uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim. Na swoją statutową działalność Ośrodek otrzymuje roczną dotację z budżetu Miasta i Gminy Kosów Lacki.
Podstawowym zadaniem działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim jest:

  1. tworzenie warunków do rozwoju i upowszechniania kultury,
  2. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
  3. prezentacje dorobku i sylwetek regionalnych i ogólnopolskich twórców,
  4. promocja gminnej kultury i sztuki,
  5. kształtowanie wzorców i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,
  6. adresowanie propozycji kulturalnych do różnych grup odbiorców,
  7. współpraca z placówkami oświatowo - wychowawczymi działającymi na terenie gminy oraz z innymi instytucjami i domami kultury,
  8. pozyskiwanie jak największej liczby odbiorców oferowanych propozycji kulturalnych.

Oferta Ośrodka Kultury skierowana jest do wszystkich grup społecznych i wiekowych. Imprezy zorganizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury odbywają się zgodnie z przyjętym harmonogramem imprez. Działalność imprezowa ośrodka kultury opiera się głównie na organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych organizowanych w ramach własnych możliwości organizacyjnych i finansowych a także środków pozyskanych od sponsorów. Oprócz podstawowej działalności ośrodek pozyskuje środki pieniężne za wynajem sali na pokazy handlowe, imprezy młodzieżowe i rodzinne. Środki te zostają przeznaczone na działalność statutową M-GOK.

Ze względu na ograniczone możliwości finansowe zrezygnowaliśmy z organizacji imprez z udziałem artystów profesjonalnych. W większości imprez występują amatorskie zespoły artystyczne działające na terenie naszej gminy oraz chętnie korzystamy z pomocy placówek oświatowych przy organizowaniu różnego rodzaju przedsięwzięć. Organizowane są głównie imprezy o charakterze lokalnym i powiatowym. Dominują imprezy rozrywkowo – zabawowe, okolicznościowe, ludowe oraz tradycyjne obchody różnego rodzaju świąt kościelnych i państwowych.

W holu ośrodka kultury przez cały rok czynne są wystawy i ekspozycje o różnej tematyce, które cieszą się dużym zainteresowaniem zwiedzających.
Pomieszczenia ośrodka kultury są bardzo intensywnie wykorzystywane na zajęcia artystyczne organizowane w ramach istniejących przy ośrodku kół zainteresowań. Z naszych sal korzystają wszystkie organizacje społeczne działające na terenie gminy oraz instytucje na zebrania spotkania, konferencje, szkolenia, kursy, sesje Rady Miasta i Gminy itp.
Właściwa realizacja merytorycznych zadań wynikających ze Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury jest możliwa dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników i instruktorów oraz dobrej współpracy z Urzędem Miasta i Gminy, Biblioteką, Policją, Radnymi, Sołtysami, Księżmi tutejszej Parafii, Szkołami, Przedszkolem, Ochotniczą Strażą Pożarną, Sponsorami i Sympatykami M-GOK.

Sonda
Co myślisz o naszej stronie?
Co myślisz o naszej stronie?
Musisz zaznaczyć przynajmniej jedną odpowiedź!
program regionalny narodowa strategia spójności
mazowsze serce polski
unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO