Regulamin Konkursu

RECYKLING FASHION”

czyli moda ekologiczna

 1. Organizatorami konkursu są:

  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim

  Miasto i Gmina Kosów Lacki

  Nadbużański Park Krajobrazowy

  Lasy Państwowe oddział w Sokołowie Podlaskim

 2. Regulamin określa szczegółowe zasady konkursu dotyczącego zaprojektowania i wykonania stroju ekologicznego z surowców selektywnie zbieranych.

 3. Celem konkursu jest:

 • propagowanie idei czystego środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, zagospodarowanie odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania lub przetworzenia,

 • propagowanie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych wśród najmłodszych zarówno w domu jak i w szkole

 • zachęcanie młodzieży do przedstawienia własnego pomysłu na czyste środowisko przyrodnicze, poprzez wykonanie stroju z materiałów przeznaczonych do recyklingu.

Regulamin

Gminnego Konkursu Recytatorskiego Dzieci Młodszych

Poeci Dzieciom”

Organizatorzy:

     Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim

     Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna  w Kosowie Lackim

     I Cele konkursu:

         - popularyzacja twórczości polskich poetów

         - rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich

         - rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji polskiej oraz upowszechnianie  

           żywego słowa wśród dzieci

         - integracja środowisk kultury i edukacji poprzez wspólne inspirowanie dzieci

          do poznawania i prezentacji twórczości poetyckiej

Konkurs plastyczno-techniczny

Twórczy recycling 2015”

Regulamin

Organizatorzy:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim

Miasto i Gmina Kosów Lacki

Nadbużański Park Krajobrazowy

Lasy Państwowe oddział w Sokołowie Podlaskim

Cele konkursu:

 • pogłębienie wiedzy uczestników na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska,

 • rozwijanie wartości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych uczestników,

 • rozbudzanie wyobraźni i fantazji,

 • rozwijanie zdolności manualnych

   REGULAMIN KONKURSU

                                      OZDOBA CHOINKOWA”

KATEGORIE WIEKOWE:

 • I : przedszkole- klasy „O”

 • II : klasy 1-3 szkoły podstawowej

 • III : klasy 4-6 szkoły podstawowej

 • IV : klasy 1-3 gimnazjum

 • V : klasy 1-3 ponadgimnazjalne

 • VI: dorośli

KRYTERIUM OCENY:

 • samodzielność wykonania

 • nawiązanie do tradycji świątecznej

 • staranność wykonania

 • wrażenie artystyczne

Sonda
Co myślisz o naszej stronie?
Co myślisz o naszej stronie?
Musisz zaznaczyć przynajmniej jedną odpowiedź!

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Imię i Twój adres email i kliknij przycisk Zamawiam. Przed zapisaniem się do newslettera należy zapoznać się z regulaminem oraz RODO.

program regionalny narodowa strategia spójności
mazowsze serce polski
unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO