Od kwietnia prowadzimy w MGOK akcję „Archiwum Kultury”, której celem jest zbieranie wszelkich śladów aktywności twórczej związanej z Kosowem Lackim oraz pozyskiwanie dokumentów (zdjęcia, archiwalia) związanych z przeszłością miejscowości.

Pochylenie nad historią to zatem jedna strona naszej akcji, drugą jest konieczność dostrzegania tego co dzieje się na naszych oczach tu i teraz. Stąd też podjęta idea wydania tomiku wierszy Iwony Owsianki. Autorka debiutowała w latach 90. ubiegłego wieku dwoma książeczkami poetyckimi wydanymi w undergroundowej oficynie „Tondorondo” (szerzej opiszmy ją niebawem) założonej przez Tomasza Pisarka w Kosowie. Wiersze pochodzące z tomów Ostatni papieros, ostatnią zapałką oraz Jesteś... Byłeś stanowią trzon obecnej książki zatytułowanej po prostu: Wiersze, uzupełniony utworami nowszymi

Na uroczystą promocję tomiku przybyło blisko 60 osób z Kosowa, Warszawy, Siedlec oraz regionu. Uczestników powitała dyrektor MGOK Ewa Rutkowska. Następnie głos zabrał Artur Ziontek przybliżając cel akcji „Archiwum Kultury” oraz zawartość artystyczną prezentowanej książeczki. Zamieszczone w niej wiersze recytowali Magdalena Adamczyk, Marzena Radomska-Wujek, Karol Grono oraz Ewa Rutkowska. Po krótkiej części oficjalnej, zakończonej emocjonalnym wystąpieniem autorki, rozpoczęły się luźne rozmowy kuluarowe, gratulacje i podpisywanie tomików przez poetkę.

Iwona Owsianka: Wiersze, wstęp Ewa Rutkowska, posłowie Artur Ziontek, Kosów Lacki 2016, seria: „Archiwum Kultury. Prezentacje” t. 1.

Sonda
Co myślisz o naszej stronie?
Co myślisz o naszej stronie?
Musisz zaznaczyć przynajmniej jedną odpowiedź!
program regionalny narodowa strategia spójności
mazowsze serce polski
unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO