W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim zorganizowano spotkanie zatytułowane „Kazachstan – nasza opowieść”. Honorowym patronatem objął je Ałtaj Abibułajew Ambasador Republiki Kazachstanu w Polsce.

Kazachstan jest państwem, które 25 lat temu wyzwoliło się spod jarzma „braterskich skrzydeł” związku sowieckiego. Szeroko zakrojone zeszłoroczne uroczystości jubileuszowe i przygotowywane w tym roku „Expo 2017” pozwoliły społeczności europejskiej (a i światowej) poznać ten kraj i dostrzec jego niebywały rozwój. Tradycyjne jurty i małe stepowe miasteczka, choć niekiedy funkcjonują do dziś, sąsiadują z pięknie rozwiniętymi metropoliami mogącymi śmiało konkurować z niejedną stolicą europejską. Kampania reklamowa pokazuje to nader mocno.
Geneza kosowskiego spotkania była prozaiczna - zaprzyjaźniona z naszym ośrodkiem dr Joanna Omieciuch z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku (Wydział Zamiejscowy w Ostrowi Mazowieckiej) późną jesienią 2016 miała udać się do Kazachstanu w ramach wymiany naukowej. Zawczasu więc prosiliśmy, by możliwie szeroko dokumentowała swą podróż, a po powrocie zechciała podzielić się doświadczeniami i wrażeniami z lokalną społecznością. Materiał fotograficzny i nawiązane przez nią kontakty pozwoliły na szerzej ujęte spotkanie. Jako prelegenci dołączyli do niej dr Łukasz Lubicz Łapiński (Instytut Pamięci Narodowej, Białystok) oraz Bartłomiej Latos z Kosowa Lackiego, który 25 lat temu przemierzał pogranicze Kazachstanu z wyprawą studencką. Planowane było także wystąpienie dr Zofii Trancygier-Koczuk, która uczestniczyła w rzeczonej wymianie naukowej, ale w związku z sytuacją osobistą, jej opowieść o odnalezionych więziach rodzinnych przekazała Joanna Omieciuch.

O patronat honorowy nad imprezą zwróciliśmy się do Ambasadora Republiki Kazachstanu w Polsce, pana Ałtaja Abibułajewa. Odzew był aprobatywny i mile zaskakujący – Ambasada wypożyczyła nam charakterystyczne stroje kazachskie oraz przekazała komplet gadżetów okolicznościowych: pocztówki, foldery, plakaty itd. Osobna wartość stanowią plansze wystawowe, które prezentują sztukę kazachską (malarstwo, rzeźba), artefakty historyczne i archeologiczne oraz zbiory kazachskich muzeów. Przygotowana wystawa prezentowana jest na holu MGOK.
Lutowe spotkanie rozpoczął dr Łukasz Lubicz Łapiński, który w barwny sposób przedstawił rys historyczny Kazachstanu. Ta celna merytorycznie wypowiedź, sięgająca czasów przed-nowożytnych, okraszona anegdotami, była dobrym wprowadzeniem w specyfikę pogranicza europejsko-azjatyckiego – historycznego i kulturowego.
Bartłomiej Latos natomiast opowiadał o swoich doświadczeniach z podróży, która miała miejsce w chwili tworzenia się nowej państwowości Kazachstanu, jako samodzielnego organizmu. Jego wystąpieniu towarzyszył pokaz slajdów, które mogły wyglądać nieco archaicznie z dzisiejszego punktu widzenia, ale znakomicie ubarwiały opowieść, dawały też pewien posmak empirycznego spotkania z historią. Zresztą bohaterowie tych zdjęć i otaczająca ich rzeczywistość w tej formie, w jakiej była pokazana - też przeszły już raczej do historii.

Joanna Omieciuch natomiast, głównym punktem swego wystąpienia uczyniła zdjęcia. Bogato sporządzona dokumentacja fotograficzna jej wyprawy, opatrzona zwięzłym, acz treściwym komentarzem obrazowo pokazywała odwiedzone państwo. Obejrzeliśmy i wysłuchaliśmy gawędy o specyficznych kulinariach, obyczajach, różnicy między pustkowiem prowincji a gwarem i nowoczesnością wielkich miast, muzeach i twórcach, o pracy naukowej i życzliwości Kazachów... Osobno zaś dr Omieciuch wspomniała historie nieobecnej Zofii Trancygier Koczuk, która podczas tej wyprawy nawiązała kontakt z rodziną mieszkającą w Kazachstanie.
Całe spotkanie było pasjonujące poznawczo. Poszczególni prelegenci – a każdy z nich podszedł inaczej do swego wystąpienia – na ponad wie godziny zabrali nas w barwny świat historii i współczesności państwa, które wciąż stanowi żywy symbol utraconych więzi rodzinnych wielu Polaków. W Kosowie mogliśmy niemal dotknąć ducha historii...
(ARTUR ZIONTEK)

 

 

 

 

 

 

 

                  

                                                                                                                           

 

 

GALERIA: KAZACHSTAN Nasza Opowieść - ZDJĘCIA

Sonda
Co myślisz o naszej stronie?
Co myślisz o naszej stronie?
Musisz zaznaczyć przynajmniej jedną odpowiedź!
program regionalny narodowa strategia spójności
mazowsze serce polski
unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO