Piotr Siemieniuk jest w Kosowie znaną postacią. Jest lekarzem weterynarii i to do niego kierują swe kroki właściciele i hodowcy zwierząt. Jest też uczniem ś.p. prof. Franciszka Kobryńczuka – uczonego zajmującego się anatomią zwierząt, ale też wybitnego poety dla dzieci i piewcy Podlasia. Jak widać po bohaterze spotkanie obie profesje Profesora promieniowały na jego uczniów. Trudno bowiem byłoby oczekiwać, że da się je rozgraniczyć, oddzielić od siebie nawet jeśli tak wyraźnie wymagają innych narzędzi. Obie jednak w takim samym stopniu wpływają na postrzeganie świata.
Pierwszym spełnieniem pasji poetyckiej Piotra Siemieniuka był tom Wierszem pisane, z którym autor gościł na naszej scenie 15 marca 2018 roku. Było to jego pierwsze spotkanie autorskie, a nam miło jest, że odbyło się właśnie u nas. 17 stycznia 2020 r. odbyło się w MGOK jego drugie spotkanie autorskie. Asumptem stała się druga książka poetycka „W poczekalni życia”, która podobnie jak poprzednia została wydana dzięki Warszawskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej. Wsparcia udzieliła także kosowska OSM.


Podobnie jak poprzednim razem sala wypełniła się szczelnie. Różnica była taka, że dwa lata temu na scenie występował debiutant, tym zaś razem gościliśmy poetę dojrzałego, świadomego swojego warsztatu i dziedziny, w której coraz śmielej się realizuje.

Spotkanie zainicjowała dyrektor MGOK Ewa Rutkowska, po czym prowadzenie przejął Artur Ziontek, który jest też autorem wstępu do prezentowanej książki. Po krótkiej laudacji na scenie pojawił się autor. Lapidarnie opowiedział o swojej twórczości, zaprezentował trzy wiersze opublikowane w książce, po czym oddał głos kolejnym recytatorom, którymi były jego dzieci: Maria i Bartosz. Ostatnią z osób występujących w tej części była dr Sylwia Rytych – redaktor wydawnicza obu tomików Piotra Siemieniuka i osoba, dzięki której autor zaczął poważniej i śmielej myśleć o swojej drugiej, poetyckiej pasji.
Dopełnieniem spotkania z książką był mini recital poezji śpiewanej Witolda Radomskiego (Witold Radomski) z zespołem (Mateusz Rytel – gitara, Szymon Rytel – klawisze, Artur Ziontek – gitara basowa). Sześć zaprezentowanych kompozycji powstało do tekstów Piotra Siemieniuka. Jedna z nich powstał do wiersza, który autor zadedykował swoim rodzicom na 55. rocznicę ślubu. Podczas występu dedykacja ta została przypomniana, co było o tyle ważne, że Jubilaci byli obecni na sali.
Po krótkim występie na scenie ponownie pojawił się autor książki, który podziękował za organizację spotkania i zachęcał do zakupu książki. Dochód ze sprzedaży został przekazany na cele charytatywne.
Uczestnicy tej uroczystości długo jeszcze rozmawiali w kuluarach czekając na autograf autora.

 

GALERIA: Spotkanie autorskie Piotra Siemieniuka 2020 - ZDJĘCIA

Sonda
Co myślisz o naszej stronie?
Co myślisz o naszej stronie?
Musisz zaznaczyć przynajmniej jedną odpowiedź!
program regionalny narodowa strategia spójności
mazowsze serce polski
unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO