Po prawie sześciu długich miesiącach zakończyły się prace remontowe w budynku Miejsko -  Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim będącym jednocześnie siedzibą Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej .   Wystrój pamiętający czasy PRL-u przeszedł już do historii. Budynek przeszedł gruntowny remont. Począwszy m.in. od przeprowadzenia drenażu odwadniającego, dociepleniu fundamentów i elewacji, remoncie schodów wejściowych i usunięciu barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, generalnego remontu sali widowiskowej  i części instalacji elektrycznej, wymianie drzwi a kończąc  na odświeżeniu i pomalowaniu  wszystkich pomieszczeń.                                    

                                           

Z tej właśnie okazji, w sobotę 26 września 2015r., odbyło się oficjalne otwarcie odnowionego budynku.  Na początku głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki Jan Słomiak serdecznie witając przybyłych na tę uroczystość.  Wielu znamienitych gości zaszczyciło nas swoją obecnością a wśród nich m.in.: p. Marek Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, p. Krzysztof Borkowski- Poseł na Sejm RP, p. Waldemar Kraska – Senator RP, p. Janina Ewa Orzełowska – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, p. Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, p. Andrzej Rybus – Tołłoczko – Doradca Wojewody Mazowieckiego, p. Andrzej Silny – Kierownik Delegatury Siedlce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, p. Jarosław Misiak – Z-ca Dyrektora Biura Administracyjnego Agencji Rynku Rolnego, p. Leszek Iwaniuk – Starosta  Powiatu Sokołowskiego, p. Marta Sosnowska -Wicestarosta Powiatu Sokołowskiego, p. Jarosław Puścion – Przewodniczący Rady Powiatu Sokołowskiego, p. Longina Oleszczuk – Członek Zarządu Powiatu Sokołowskiego, p. Teresa Olszewska- Członek Zarządu Powiatu Sokołowskiego, p. Jan Godlewski - Członek Zarządu Powiatu Sokołowskiego, p. Tomasz Wilk – Z-ca Komendanta PSP   w Sokołowie Podlaskim, p. Rafał Pieniak – Prezes PKS w Sokołowie Podlaskim,    p. Krzysztof Młyński – Wójt Gminy Ceranów, p. Grażyna Sikorska – Wójt Gminy Sterdyń, p. Iwona Wasilewska – Wicewójt Gminy Repki, p. Marianna Kobylińska – Dyrektor GOKiS w Sterdyni, Ks. Tomasz Pełszyk-  Proboszcz Parafii NNMP       w Kosowie Lackim, Państwo Anna i Adam Kowalewscy – przedstawiciele Firmy     z Poświętnego wykonującej remont budynku oraz radni Miasta i Gminy Kosów Lacki na czele z Przewodniczącym Rady p. Stanisławem Kuziakiem,  dyrektorzy placówek oświatowych, jednostek organizacyjnych, przedstawiciele lokalnego biznesu,  oraz mieszkańcy Gminy Kosów Lacki. Po  oficjalnym powitaniu Burmistrz poprosił przedstawicieli zaproszonych gości o przecięcie wstęgi  po czym  Proboszcz  Parafii pw. NNMP w Kosowie Lackim Ks. Tomasz Pełszyk  dokonał aktu  poświęcenia budynku.

W kolejnej części spotkania już na sali widowiskowej przedstawiono krótką historię budynku oraz prezentację multimedialną, która krok po kroku przedstawiała zebranym gościom etapy remontu. Następnie zaproszeni goście kolejno zabierali głos, nie szczędzono słów uznania i gratulacji dla włodarzy Gminy z okazji oddania do użytku tak pięknie wyremontowanego obiektu  Punktem kulminacyjnym uroczystości była część artystyczna. Przed publicznością wystąpiły: Kasia Zych, Oliwia Frąc, Ewelina Krzymowska, Wiktoria Oleszczuk, Zespół taneczny TEMPO pod kierownictwem p. Iwony Wyszomierskiej oraz gościnnie Ks. Marcin Kuśmirek ze Scholą.

Prace remontowe budynku MGOK są efektem realizowanego przez Gminę Kosów Lacki projektu   p.n. „Poprawa jakości  oferty kulturalnej i promocja dziedzictwa kulturowego regionu  w  Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim.

Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie VI.1 Kultura

Całkowita wartość projektu: 732 429,90 zł
Kwota dofinansowania: 622 565,41 zł  

Projekt realizowany był  w partnerstwie z trzema organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie gminy: Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Kosowskiej, Stowarzyszeniem na rzecz dzieci i młodzieży gminy Kosów Lacki oraz Kosowskim Klubem Seniora.

Dyrektor oraz pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu, dzięki którym możemy możemy cieszyć się z odnowionego miejsca, w którym mieszkańcy Kosowa Lackiego i okolic będą mogli w nowoczesnych warunkach  aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym lokalnej społeczności.

Sonda
Co myślisz o naszej stronie?
Co myślisz o naszej stronie?
Musisz zaznaczyć przynajmniej jedną odpowiedź!
program regionalny narodowa strategia spójności
mazowsze serce polski
unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO