22 września 2023 r. odbyły się w Kosowie Lackim uroczystości upamiętniające ppor. Feliksa Bartczuka – ostatniego weterana powstania styczniowego i żołnierza Armii Krajowej ps. „Piast”. Organizatorami obchodów byli: Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, honorowym patronatem objęli je Senator RP Waldemar Kraska oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie. Na uroczystości przybyło wielu gości, m.in.: Senator RP Waldemar Kraska, poseł na sejm RP Marek Sawicki, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Anna Kaszuba, Starosta Powiatu Sokołowskiego Elżbieta Sadowska, radni powiatu sokołowskiego z Przewodniczącym Jackiem Odziemczykiem na czele, wójt Gminy Ceranów Ewa Częścik, radni miasta i gminy Kosów Lacki z Przewodniczącym Rady Wiesławem Wiśniewskim, Komendant Powiatowy PSP w Sokołowie Podlaskim st. bryg. Paweł Dmowski, dyrektorzy kosowskich szkół, młodzież szkolna z Kosowa Lackiego i Ceranowa, mieszkańcy Kosowa oraz potomkowie Feliksa Bartczuka.
Uroczystości odbyły się dokładnie w 177. rocznicę urodzin weterana. Zanim jednak nastąpiła uroczysta inicjacja, złożyliśmy kwiaty na kopcu powstańców styczniowych. O godzinie 10. rozpoczęła się Msza Święta w intencji Feliksa Bartczuka i powstańców styczniowych z naszego regionu, do której krótki wstęp historyczny wygłosił Artur Ziontek. Po Mszy poczty sztandarowe oraz goście udali się na cmentarz parafialny, gdzie ks. kan. Paweł Anusiewicz poświęcił nowy nagrobek ppor. Bartczuka ufundowany przez IPN, przy którym goście złożyli wieńce. Doniosłe było również ulokowanie tabliczki pamiątkowej „Grób weterana walk o wolność i niepodległość Polski” na pomniku innego weterana styczniowego zrywu - ppor. Antoniego Waszczuka (1840-1923). Oprawę przy obu pomnikach uświetnił grą na trąbce Jerzy Mielaniuk.
Dalsza część uroczystości odbyła się w MGOK. Zebranych przywitali Ewa Olszewska, dyrektor MGOK oraz burmistrz Jan Słomiak, którzy podkreślając pamięć o lokalnej historii i konieczność jej kultywowania wspominali również uroczystości, które odbyły się dziesięć lat temu, przy okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Następnie przekazali mikrofon Senatorowi RP Waldemarowi Krasce, a po jego krótkiej mowie okolicznościowej głos zabrała Sylwia Kostyra z IPN omawiając działalność Instytutu Pamięci Narodowej w zakresie upamiętniania powstańców styczniowych. Wystąpienie było ilustrowane prezentacją przedstawiającą zakres prac, którą IPN wykonuje przy renowacji starych nagrobków lub finansowaniu nowych. O samym Feliksie Bartczuku opowiedział krótko Artur Ziontek, pracownik MGOK i autor książki „Feliks Bartczuk – powstaniec styczniowy, żołnierz Armii Krajowej”.
Spotkanie w MGOK zakończyło się uroczystym podziękowaniem złożonym na ręce wszystkich zaangażowanych w upamiętnienie Feliksa Bartczuka i powstańców styczniowych z naszego regionu.
 
Sonda
Co myślisz o naszej stronie?
Co myślisz o naszej stronie?
Musisz zaznaczyć przynajmniej jedną odpowiedź!
program regionalny narodowa strategia spójności
mazowsze serce polski
unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO