3 maja odbyły się w Kosowie Lackim uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. To doniosłe wydarzenie rozpoczęło się uroczystym przemarszem władz samorządowych, gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, pocztów sztandarowych oraz mieszkańców Kosowa Lackiego spod bazy OSP do kościoła. Po mszy odprawionej w intencji ojczyzny i strażaków (jako że następnego dnia przypadało święto ich patrona – św. Floriana), zostały złożone wieńce pod pomnikiem żołnierzy wyklętych, żołnierzy kampanii wrześniowej i ofiar hitleryzmu oraz pod monumentem marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie korowód przeszedł do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w którym przygotowana została część artystyczna.

Na scenie MGOK-u pojawili się Marzena Radomska-Wujek, Mateusz Doliński, Oliwia Frąc i Ewelina Krzymowska. Gościnnie wystąpili Irena Rytel i ks. Marcin Kuśmirek. Zanim jednak nastąpiły występy sceniczne głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki - Jan Słomiak głosząc krótkie przemówienie podkreślające historyczną wagę Konstytucji i samych jej obchodów. Następnie Artur Ziontek w kilku słowach opowiedział o genezie Konstytucji oraz jej wymiarze wolnościowym i intelektualnym. Częstokroć padające określenie majowej konstytucji, jako testamentu wolnej Rzeczypospolitej stało się punktem wyjścia dla scenariusza programu artystycznego. Wyśpiewane piosenki i deklamowane wiersze układały się w opowieść o blisko dwuwiekowym dążeniu Polaków do niepodległości i wolności duchowej.

Obchodom towarzyszyła okolicznościowa wystawa przygotowana przez Artura Ziontka oraz pokaz książek związanych z Sejmem Wielkim i Konstytucją 3 Maja.

Wśród zgromadzonej publiczności, szczelnie wypełniającej salę widowiskową, byli Burmistrz Jan Słomiak, proboszcz kosowskiej parafii ks. kan. Tomasz Pełszyk, Elżbieta Radomska – dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Aleksandra Kamińskiego w Kosowie Lackim, Hanna Przesmycka - dyrektor Zespołu Szkół w Kosowie Lackim, Daniela Prokopczuk – Sekretarz Miasta i Gminy, radny powiatowy Zdzisław Żochowski, radne gminne Ewa Arciechowska i Barbara Skibniewska, strażacy oraz kombatanci zrzeszeni w ZBOWiD.

 

GALERIA: Obchody Konstytucji 3 Maja

Sonda
Co myślisz o naszej stronie?
Co myślisz o naszej stronie?
Musisz zaznaczyć przynajmniej jedną odpowiedź!
program regionalny narodowa strategia spójności
mazowsze serce polski
unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO