Plakat - Koncert dla Patryka i parafialne obchody 25-lecia Diecezji Drohiczyńskiej

15 maja odbył się, o czym pisaliśmy, koncert charytatywny mający na celu zbiórkę pieniędzy na rehabilitację Patryka Wrzoska, który uległ wypadkowi samochodowemu. Koncert spełnił swe zadanie zarówno w wymiarze materialnym, jak i artystycznym. Pojawiały się słowa zachęty bo go powtórzyć. I tak też się stało. Tym razem jednak wpisał się w kalendarz parafialnych obchodów 25-lecia Diecezji Drohiczyńskiej.

Plakat - Afisze z lat II wojny światowej dotyczące Kosowa Lackiego

Afisze z lat II wojny światowej dotyczące Kosowa Lackiego, niezwykle ciekawe źródło obrazujące życie pod okupacją niemiecką,  znajdują się w Archiwum Państwowym w Siedlcach. Stanowią część zespołu grupującego takie dokumenty dla powiatu sokołowsko-węgrowskiego. Tematyka ogłoszeń jest różna - od organizacji życia (godziny policyjne), przez nakazy dostawy kontyngentu, po nagradzanie (zdarzało się) lub karanie lokalnej społeczności. Afiszów dotyczących powiatu sokołowsko-węgrowskiego jest około setki (nie jest to jednak komplet tego co się ukazało), w tym 14 związanych bezpośrednio z Kosowem. Dzięki uprzejmości dr. Grzegorza Welika, dyrektora siedleckiego archiwum, otrzymaliśmy wersję elektroniczną. Włączamy ją do naszego Archiwum Kultury. Szerzej można się z nimi zapoznać w artykule dr. Welika opublikowanym w "Sokołowskim Roczniku Historycznym" t. III, 2015.

15 maja 2016 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbył się koncert charytatywny, z którego dochód przeznaczony jest na rehabilitację Patryka Wrzoska. Dwadzieścia dwoje wykonawców przez dwie godziny opowiadało subtelną opowieść o różnych kolejach życiowych, nieprzewidzianych wypadkach, potrzebie bliskości, wsparciu i oczyszczającym niesieniu pomocy. Skrupulatnie dobrane teksty piosenek i wierszy ułożyły się w metafizyczną opowieść o człowieku.

Plakat - Archiwum Kultury

Archiwum Kultury - tak nazwaliśmy nasz wewnętrzny projekt mający na celu gromadzenie śladów przeszłości Kosowa Lackiego i Podlasia. Pierwsze grupy materiałów, które pozyskaliśmy to dokumenty pozostawione przez Marię Górecką – nauczycielkę pracującą w kosowskiej szkole w latach wojny (szerzej zostaną opisane w najbliższym czasie) oraz bezcenne rzeczy ofiarowane przez panią Iwonę Owsiankę.

3 maja odbyły się w Kosowie Lackim uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. To doniosłe wydarzenie rozpoczęło się uroczystym przemarszem władz samorządowych, gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, pocztów sztandarowych oraz mieszkańców Kosowa Lackiego spod bazy OSP do kościoła. Po mszy odprawionej w intencji ojczyzny i strażaków (jako że następnego dnia przypadało święto ich patrona – św. Floriana), zostały złożone wieńce pod pomnikiem żołnierzy wyklętych, żołnierzy kampanii wrześniowej i ofiar hitleryzmu oraz pod monumentem marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie korowód przeszedł do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w którym przygotowana została część artystyczna.

2 maja z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej odbył się Bieg Flagi, którego stawką był Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki. Udział wzięła w nim głównie młodzież z kosowskich szkół, choć nie zabrakło także nieco starszych uczestników.

1 maja na scenie plenerowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim odbyło się Kosowskie Spotkanie Kapel Weselnych. Była to pierwsza impreza z planowanego cyklu. Przybyło na nią blisko 40 muzyków z powiatów sokołowskiego, siemiatyckiego, łomżyńskiego, zambrowskiego, bielskiego i wołomińskiego.

Sonda
Co myślisz o naszej stronie?
Co myślisz o naszej stronie?
Musisz zaznaczyć przynajmniej jedną odpowiedź!
program regionalny narodowa strategia spójności
mazowsze serce polski
unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO