Plakat - Byli wśród nas – festiwal różnorodności kulturowej

W sobotę 16 lipca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się druga edycja „Festiwalu różnorodności kulturowej Mazowsza i Podlasia – Byli wśród nas”. Organizatorami byli: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kosowskiej oraz MGOK. W roku poprzednim przybliżaliśmy kulturę i obyczaje romskie i żydowskie. W tym roku, postanowiliśmy wyeksponować Żydów, jako tych, którzy najmocniej wpisali się w pejzaż kulturowy naszego regionu i bezpośrednio Kosowa Lackiego. Jedyne ślady jakie pozostały po nich do dziś to fragment murku otaczającego dawny kirkut, bożnica przerobiona po wojnie na młyn i mykwa, która dziś jest siedziba posterunku policji.

Plakat - Wernisaż wystawy młodych adeptów sztuki malarskiej

Gdy w kwietniu gościliśmy na wystawie „Dyplom 2016” w mińsko mazowieckim Liceum Plastycznym im. Michała Elwiro Andriollego, wiedzieliśmy, że wystawa ta powinna trafić do Kosowa. Głównym powodem był fakt, iż wśród artystów znalazły się dwie kosowianki: Karolina Kołek i Amanda Rutkowska, którym jako ośrodek kultury winniśmy patronować. Z drugiej jednak strony, apetyczne poznawczo wydawało nam się przeniesienie do Kosowa „młodej sztuki”, pokazania kierunków (choćby technicznych), w których podążają współcześnie przyszli malarze i autorzy prac użytkowych.

Plakat - Aktywny rok w MGOK

Ponad osiemdziesięcioro dzieci uczestniczyło każdego tygodnia roku szkolnego w nieodpłatnych zajęciach organizowanych przez MGOK: warsztatach plastycznych, zajęciach wokalnych, nauce gry na gitarze i  perkusji, zajęciach rytmicznych... Dziś (23 czerwca) uroczyście rozstaliśmy się z naszymi podopiecznymi na czas wakacji.

W niedzielę 19 czerwca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się XVII Powiatowe Prezentacje Kultury Podlaskiej „Młodzi Twórcy i Tradycje”. Pomysłodawczynią istniejącego od 2000 roku przeglądu była Jolanta Wdowińska, ówczesna dyrektor MGOK, która i tym razem wystąpiła w roli prowadzącej. Z ramienia Rady Powiatu, która jest współorganizatorem imprezy, wsparła ją radna Longina Oleszczuk. Obie zabierające głos podkreślały wagę i doniosłość  tradycji w życiu lokalnej społeczności. Jej przypominanie, choćby w wersji scenicznych przedstawień, jest o tyle istotne, że w życiu codziennym większość z obyczajów odeszła do lamusa.

Współorganizatorami byli: kosowski Klub Seniora, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kosowskiej oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kosów Lacki.

Zdjęcie - Gościliśmy panią Sarę Goldman z Argentyny

Wczoraj (16 VI) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury gościliśmy panią Sarę Goldman. Na co dzień mieszka w Argentynie, w Kosowie pojawiła się, gdyż chciała zobaczyć rodzinne miasteczko swoich rodziców. Jej matka – Rojza Ita Tetelbaum urodziła się w Mokobodach w 1912 roku a ojciec, Towja Goldman w Wiskitkach w roku 1907. W Kosowie mieszkali 20 lat, Towja był pracownikiem miejscowej piekarni. W 1936 r. wyemigrował do Argentyny a dwa lata później dołączyła do niego Rojza Ita.

Pani Sara przywiozła i pozwoliła zrobić skany paszportów swoich rodziców. Tym sposobem zyskaliśmy kolejne materiały do naszego „Archiwum Kultury”.

Sonda
Co myślisz o naszej stronie?
Co myślisz o naszej stronie?
Musisz zaznaczyć przynajmniej jedną odpowiedź!
program regionalny narodowa strategia spójności
mazowsze serce polski
unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO